Granturile Spațiului Economic European (SEE) și Norvegiene reprezintă contribuția Islandei, Principatului Liechtenstein și Regatului Norvegiei la reducerea disparităților economice și sociale în Spațiul Economic European și la consolidarea relațiilor bilaterale cu cele 15 state beneficiare din Estul și Sudul Europei și statele baltice.

Aceste mecanisme de finanțare sunt stabilite în baza Acordului privind Spațiul Economic European, ce reunește statele membre UE și Islanda, Liechtenstein și Norvegia ca parteneri egali pe piața internă.

În total, cele trei state au contribuit cu €3,3 miliarde între 1994 și 2014 și €2,8 miliarde pentru perioada de finanțare 2014-2021.Granturile SEE sunt finanțate în comun de toți cei trei donatori, iar Granturile Norvegiene sunt finanțate exclusiv de Norvegia și sunt disponibile în cele 13 țări care au aderat la UE după 2003.

Fondurile sunt distribuite pe programe de finanțare, încadrate în sectoarele prioritare specifice și domeniile, obiectivele  și rezultatele așteptate stabilite cu fiecare stat beneficiar în parte.

Granturile SEE și Norvegiene în România

Cooperarea dintre România și țările Spațiului Economic European (SEE) a început ca urmare a aderării la Uniunea Europeană la 01 ianuarie 2007, România devenind parte contractantă la Acordul privind SEE în data de 25 iulie 2007.

Astfel, România a beneficiat de o alocare de 906 mil. euro, pentru trei perioade de finanțare:

 • perioada 2007-2009 - 98,5 milioane de euro, prin care au fost finanțate proiecte în domenii precum protecția mediului, sănătate, patrimoniu cultural și o rată de absorbție de 88%.
 • perioada 2009-2014 - 305,95 milioane euro, prin care au fost finanțate proiecte în 22 de programe de finanțare, încheiate în decembrie 2017.
 • perioada 2014-2021 – 502 milioane euro alocate către 12 programe de finanțare (în curs de derulare).

Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021

În baza Memorandumurilor de înțelegere semnate la data de 13 octombrie 2016 între Guvernul României și Statele donatoare, în perioada 2018-2024 vor fi finanțate proiecte în cadrul celor 12 programe de finanțare stabilite, în domeniile:

 • dezvoltare locală, reducerea sărăciei, incluziunea romilor, copii și tineri în situații de risc, drepturile omului
 • energie regenerabilă, eficiență energetică, securitate energetică
 • dezvoltarea afacerilor, inovare și IMM
 • sănătate publică
 • cercetare
 • patrimoniu cultural, antreprenoriat cultural și cooperare culturală
 • justiție, servicii corecționale, combaterea violenței domestice și de gen
 • afaceri interne, cooperare polițienească și combaterea criminalității
 • educație, burse, ucenicie și antreprenoriat pentru tineri
 • dialog social și muncă decentă
 • cetățenie activă – societate civilă
 • mediu și schimbări climatice

Rezultate aşteptate

Parteneriatele în contextul granturilor SEE și Norvegiene au următoarele rezultate:

Extinderea cooperării : prin promovarea parteneriatelor între diferite tipuri de entități care au intenții comune sau complementare de dezvoltare;

Partajarea rezultatelor: prin obținerea de rezultate comune, cum ar fi elaborarea de politici, legi, strategii sau noi cunoștințe/practici.

Îmbunătățirea cunoștințelor și înțelegerea reciprocă: prin crearea mediului în care persoanele din partea diferitelor entități să lucreze împreună pentru scopuri comune care generează încredere și înțelegere reciprocă. Un alt efect este îmbunătățirea gradului de conștientizare a Acordului SEE, respectiv libera circulație a persoanelor, a capitalului, a bunurilor și a serviciilor între țările UE și țările SEE (Islanda, Liechtenstein și Norvegia).

Impact ulterior: ca rezultat al colaborării, rețelele și parteneriatele care se stabilesc pot conduce la o cooperare ulterioară dincolo de proiectele și programele finanțate prin granturile SEE și Norvegiene.

Rezultate obtinute

Mai multe detalii despre Granturile Norvegiene și rezultatele obținute sunt disponibile la www.eeagrants.ro/, www.eeagrants.org, www.norwaygrants.org și data.eeagrants.org.

Granturile SEE și Norvegiene 2009-2014 au vizat o paletă largă de domenii în care România a primit ajutor, cum ar fi educatia si protectia copiilor, sănătatea, patrimoniul cultural, societatea civilă, cercetarea, protecția mediului, schimbările climatice, inovarea, justiția și afaceri interne, contribuind astfel la coeziunea socială și economică în Spațiul Economic European.

 • Programele finantate au contribuit la cele două obiective majore ale Granturilor - reducerea disparităților dintre România și SEE și consolidarea relațiilor bilaterale dintre România, Norvegia, Islanda și Liechtenstein prin intervenții în sectoarele prioritare convenite.
 • În cadrul celor 22 de programe aferente perioadei 2009-2014 au fost finanțate un număr de 832 de proiecte